Ivar Vigdenes har bred erfaring fra politikk lokalt, regionalt og nasjonalt. Senest som profilert ordfører gjennom 9 år i utstillingsvinduet for Senterpartipolitikk i Norge, Stjørdal. Før det var han i en årrekke politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet under statsrådene Ola Borten Moe og Terje Riis-Johansen. Han har også arbeidet med strategisk kommunikasjon og politikk i partiapparat og på storting. Vigdenes har særlig verdifull kompetanse innenfor energibransjen, inngående erfaring med kompleks krisehåndtering, samt dybdekunnskap om kommunale beslutningsprosesser.

Bilder

Last ned høyoppløselig versjon ved å klikke på bildet.