Mitra Hagen Negård

Partner og seniorrådgiver

Mitra Hagen Negård har omfattende erfaring fra finansmarkedet. Hun har bakgrunn som senioraksjeanalytiker og IR-ansvarlig i flere selskaper. Mitra har også erfaring fra investorsiden gjennom sitt arbeid som fagdirektør for analyse i eierskapsavdelingen i Nærings- og handelsdepartementet. Hun bistår med strategisk rådgivning og praktisk gjennomføring i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, børsnoteringer, løpende IR-arbeid og finansiell rapportering.

Bilder

Last ned høyoppløselig versjon ved å klikke på bildet.