Nuria Barrabés Gørrissen har mange års erfaring med faglig utredningsarbeid, kommunikasjon, håndtering av krevende mediesituasjoner, beredskap og krisehåndtering fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Hun har meget god oversikt over rollefordelingen, samspillet og prosessene mellom departement, underliggende etater og foretak, Storting og regjering.

I First House bistår Nuria næringslivet, organisasjoner og frivillig sektor med virksomhetsstrategier, posisjonering, utarbeidelse av fagrapporter, strategisk og praktisk mediehåndtering, budskapsutvikling, beredskap og krisehåndtering. Nuria har særlig kompetanse i beredskap på helsefeltet og bistår kunder med håndtering av covid-19-pandemien - både forebyggende smittevernarbeid, utarbeidelse av smittevernveiledere og operativ håndtering. Nuria er utdannet statsviter (cand. polit) fra Universitetet i Oslo og fra Universidad de Complutense i Madrid.

Bilder

Last ned høyoppløselig versjon ved å klikke på bildet.