Henno Grenness bistår selskaper med rådgivning knyttet til kapitalmarkedstransaksjoner, oppkjøp og fusjoner, investor kommunikasjon, finansiell rapportering og annen strategisk rådgivning. Henno Grenness har ledet børsnotert virksomhet som CEO, og har også erfaring som CFO, og kan også bistå selskaper med interimledelse, og rådgivning til styre og ledelse.