Med sin omfattende fra ulike roller innen finans og bedriftsutvikling har Tore Østby bred erfaring fra flere sider av bordet. Fra 2014 til 2021 har han hatt sentrale roller i flyselskapet Norwegian som interim finansdirektør, leder for strategi og konsernutvikling og med ansvar for investor relations. Norwegian har i denne perioden gjennomført en betydelig strategi-endring og en omfattende finansiell restrukturering med gjeldsreduksjon og emisjoner. Tidligere har han som analytiker i Alfred Berg og Handelsbanken og som analysesjef i Nordea Markets analysert og tolket strategi og finansiell informasjon i 15 år. I perioden 1991 til 1997 jobbet han med strategi, konsernutvikling og økonomistyring i Orkla. Han har tidligere vært tilknyttet First House inntil han ble fast ansatt i Norwegian i 2014. Tore Østby kan bistå selskaper med finansiell kommunikasjon, rådgivning til styre og ledelse samt i forbindelse med oppkjøpsprosesser og børsnotering.