Espen Risholm

Seniorrådgiver

+47 924 80 248

er@firsthouse.no

LinkedIn

Espen har flere års erfaring fra IR- og kommunikasjonsarbeid i norske børsnoterte selskaper, blant annet som IR-direktør i Ice Group og IR-kontakt i Schibsted og Adevinta. Han har tidligere vært seniorrådgiver i Eierskapsavdelingen i Nærings- og handelsdepartementet. Espen har en mastergrad i finansiell økonomi fra Norges Handelshøyskole.

Espen er rådgiver innen IR og finansiell kommunikasjon, og bistår med strategisk rådgivning og praktisk gjennomføring i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, børsnoteringer samt løpende IR-arbeid, finansiell rapportering og øvrig virksomhetskommunikasjon. Han har særskilt kunnskap om børsnoteringer, fusjoner og oppkjøp, samt regler og rutiner for børsnoterte selskaper.