Håkon Borud

Partner og seniorrådgiver

+47 994 07 511

hb@firsthouse.no

LinkedIn

Håkon har lang erfaring som journalist, redaktør og toppleder i lokale, regionale og nasjonale medier. Han har ledet store endringsprosesser og drevet forretningsutvikling og digitalisering av medievirksomheter i møte med ny konkurranse. Håkon har en bachelorgrad fra University of Sussex i Storbritannia.

Håkon bistår selskaper og ledere som ønsker innsikt i hvordan media tenker og jobber, både i krisesituasjoner og ved behov for økt synlighet. Håkon bidrar med utvikling av effektive kommunikasjonsstrategier. Han brukes ofte som samtalepartner for toppledere i forbindelse med omstillinger eller ved forretningskritiske veivalg. Han har vært styremedlem i British-Norwegian Chamber of Commerce siden 2018 og overtok som leder i 2022.