Harald Victor Hove

Seniorrådgiver

+47 416 69 558

hh@firsthouse.no

LinkedIn

Harald har omfattende politisk erfaring, blant annet som byråd i Bergen, med ansvar for henholdsvis finans- og eierskap, kultur, og barnehage- og skole. Han har tidligere hatt ansvar for kommunikasjon, valgkampstrategi og lederstøtte for Høyre i Bergen. Harald har også jobbet som daglig leder i Maritime Bergen og som daglig leder av Hardangerviddatunnelene AS, og har hatt ulike verv i flere styrer, råd og utvalg.

Harald bistår kunder med politisk analyse og kommunikasjon, strategi- og budskapsutvikling, med særlig kompetanse innen maritim sektor, cruise og reiseliv, eiendom og kulturliv. Han trener også ledergrupper og organisasjoner, spesielt på håndtering av potensielle krisesituasjoner.