Kari Holm Hejna

Styreleder og partner

+47 906 69 284

khh@firsthouse.no

LinkedIn

Kari har lang ledererfaring, blant annet som finansdirektør og medlem av konsernledelsen i Gresvig, og som daglig leder av både konsulent- og salgsvirksomheter. Hun er an av landets mest erfarne rådgivere til styre og ledelse, spesielt innen IR og finansiell kommunikasjon. Kari har vært rådgiver i flere av de største børsnoteringsprosessene i Norge og har vært IR-ansvarlig og kommunikasjonsdirektør i børsnoterte selskaper. Hun har også omfattende erfaring fra styrearbeid og er arbeidende styreleder i First House.

Kari bistår kunder med rådgivning, budskapsutvikling, kommunikasjonsstrategier og operativ støtte, særlig i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og børsnoteringer. Hun har også solid kompetanse innen IR-området, herunder compliance og beste praksis for investorkommunikasjon og rapportering. Kari er en etterspurt rådgiver i endringsprosesser, og i forbindelse med restrukturering og krisesituasjoner.