Tove Welle Haugland

Seniorrådgiver

+47 906 90 656

twh@firsthouse.no

LinkedIn

Tove Welle Haugland har mange års erfaring fra norsk politikk. Hun har tidligere arbeidet som pressesjef for Kristelig Folkepartis stortingsgruppe og vært medlem av bystyret i Kristiansand. Tove har vært medlem av KrFs sentralstyre, og arbeidet tidligere som politisk rådgiver for Energi- og miljøkomiteen og Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Tove har en bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Agder.

Tove bistår kunder med politiske analyser, utforming av kommunikasjonsstrategier, mediehåndtering og krisekommunikasjon, og gjennomføring av planer og tiltak.