Presis rådgivning – basert på faglighet og politikkforståelse

Organisasjonene forener engasjementet til pasienter, helsepersonell og andre aktører i sektoren. Helsenæringen er en viktig bidragsyter. Enten det gjelder tjenester, medisinsk utstyr, legemidler eller teknologi. For organisasjoner og aktører handler det om å nå frem med gode løsninger og viktige innspill. Da er det avgjørende å treffe med budskapet og manøvrere godt i formelle og uformelle beslutningsprosesser for å bli hørt.

I First House både støtter og utfordrer vi våre kunder, slik at de skal stå best mulig rustet. Gjennom inngående kunnskap om helsepolitikken, helsesektoren, rammebetingelser, organisering og styring gjør vi presise analyser. Dette gir grunnlag for treffsikre strategier og konkrete handlingsplaner. Vi arbeider både strategisk og operativt, og i nært samarbeid med kundene.

«Vi setter våre kunder i stand til å gripe muligheter og møte utfordringer på best mulig måte».


Et helseteam med unik erfaring og innsikt


First House sitt helseteam består av rådgivere med erfaring fra embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet, direktorater, norsk politikk, media, organisasjoner og næringslivet. Kjernen i vårt helseteam er:

Vårt utvidede helseteam består av en rekke andre rådgivere som har erfaring og innsikt fra ulike deler av helsesektoren, både fra finans, media og politikken, eksempelvis:

Bistand på mange ulike områder

Våre tjenester består blant annet av:

 • Analyser, strategier og handlingsplaner
 • Operasjonell bistand til gjennomføring av tiltak
 • Budskapsutvikling
 • Bistand i beslutningsprosesser
 • Høringssvar, utredninger, faglige rapporter
 • Markedstilgang for tjenester, medisinsk utstyr, legemidler og teknologi
 • Innspill til rammebetingelser
 • Synlighet og posisjonering
 • Myndighets- og politikerkontakt
 • Mediehåndtering og medietrening
 • Utarbeidelse av beredskapsplaner og krisehåndtering
 • Under covid-19 har vi utarbeidet smittevernveiledere i samarbeid med helsepersonell

    Andre tjenester

    Media

    Flere av rådgiverne i First House har erfaring fra de store norske mediehusene. Andre har selv vært involvert i saker som har fått medieoppmerksomhet. Det gjør at vi raskt og presist kan analysere en mediesituasjon og sette kunden i stand til å håndtere de mulighetene og utfordringene situasjonen fører med seg.

    Krise og beredskap

    Ingen kriser er like. Noen starter med en ulykke, noen med et anonymt varsel om korrupsjon, og andre med frustrerte kunder i sosiale medier eller med at en journalist ringer.

    Politikk og samfunn

    Politikken legger føringer for de fleste virksomheter. Politisk bestemte rammebetingelser kan være til hinder, men kan også skape nye muligheter.

    Finansiell kommunikasjon

    Eiere, investorer og långivere ønsker forutsigbarhet og god informasjon om alt som kan påvirke virksomheten og verdien av en investering. Både kapitalmarkedet og myndighetene stiller stadig høyere krav til informasjonen.

    Ledelseskommunikasjon og internkultur

    Kommunikasjon er et av lederens aller viktigste verktøy. God kommunikasjon former virksomhetens kultur og påvirker holdninger og utløser handlinger som bringer virksomheten fremover. Uten kommunikasjon tilpasset hver enkelt målgruppe forblir selv de beste strategier kun planer på et papir.

    Posisjonering og omdømme

    First House bistår med langsiktig posisjonering og omdømmebygging av virksomheter, personer, produkter, varemerker og ideer.

    Hastings

    First House har utviklet en digital analytiker som bistår organisasjoner som ønsker å forsterke egen forretningsvirksomhet ved hjelp av ved kunstig intelligens.

    Interimsledelse

    Vi leier ut velkvalifiserte interimsledere, både til avgrensede prosjekter og for lengre perioder.