Tjenester

First House er et full-service rådgivningsselskap innen ledelse, kommunikasjon, politikk og media. Vi tilbyr analyser, strategier, rådgivning og operativ kommunikasjonsbistand. Vi bidrar også ved oppkjøp, fusjoner og børsnoteringer, og løpende investorkontakt. Vi setter sammen team på tvers av erfaring og kompetanse, og leverer skreddersydde løsninger som bidrar til at kundene våre forvalter og skaper verdier.

Strategisk rådgivning

Vi bistår styrer og ledergrupper med strategisk rådgivning knyttet til problemstillinger som angår forretnings- og organisasjonsutvikling…

Les mer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjon skal bidra til å understøtte og realisere forretningsmål.

Les mer

Politisk analyse

Endrede rammebetingelser skaper både muligheter og utfordringer for næringslivet og andre virksomheter.

Les mer

Finansiell kommunikasjon

Enhver virksomhet er avhengig av tillit og interesse hos eiere, långivere, myndigheter og andre interessenter.

Les mer

Børsnoteringer

Veien til å bli børsnotert fører med seg mange nye lovkrav og forventninger til intern og ekstern informasjonsflyt.

Les mer

Fusjoner og oppkjøp

Ingen oppkjøpsprosesser er like, men felles for alle er behovet for å ha kontroll på informasjonsflyten frem til offentliggjøring.

Les mer

Investor relations

En øremerket IR-ressurs kan være nødvendig for å ivareta et godt tillitsforhold mellom selskapet og kapitalmarkedet.

Les mer

Kriseberedskap og -håndtering

God kommunikasjon, både internt og eksternt, kan bidra til å redusere omfang eller konsekvenser av en krise.

Les mer

Leder- og internkommunikasjon

Forventningene til god lederkommunikasjon øker stadig, særlig blant yngre arbeidstakere.

Les mer

Mediehåndtering

Kunnskap om medias og journalisters arbeidsmetodikk og interesseområder er viktig for å oppnå ønsket eller unngå uønsket redaksjonell omtale.

Les mer

Sosiale medier

Engasjerende innhold i sosiale medier kan styrke omdømme, merkestyrke, interessentdialog og rekrutteringskraft.

Les mer

Medietrening og presentasjonsteknikk

Intervjusituasjonen kan oppleves som utfordrende, både i møtet med avis- og TV-journalister.

Les mer

Tekst, innhold og presentasjoner

Vi utvikler tekst og visuelt innhold til bruk i interne og eksterne kanaler, og bistår også med utforming eller tilpassing av presentasjoner og foredrag.

Les mer

Foredrag og ordstyreroppdrag

Mange av våre rådgivere har erfaring og formidlingsevne som gjør at de er etterspurte foredragsholdere på samlinger og konferanser.

Les mer

Team

Våre rådgivere har erfaring fra næringsliv, finans, media, forvaltning og politikk på nasjonalt og lokalt nivå. Våre verdier er engasjement, kvalitet, mot og prestisjeløshet, og dette skal prege arbeidet vårt. I First House er vi er overbevist om at kunnskap og ulike perspektiver gir bedre beslutninger, løsninger, resultater – og et bedre samfunn. Vi setter sammen team på tvers av erfaring og kompetanse, og leverer skreddersydde løsninger som gjør at kundene våre oppnår mer.