Børsnoteringer

Veien til å bli børsnotert fører med seg mange nye lovkrav og forventninger til intern og ekstern informasjonsflyt. Organisasjonen må forstå hva som skjer. Nye rutiner må etableres og implementeres. Kapitalmarkedet må ha tro på at selskapet er et godt investeringsobjekt, og selskapet må styre forventningene. . Eiere, investorer og långivere ønsker god informasjon om alt som kan påvirke verdien av en investering. Medieomtale kan ha innvirkning på verdsetting av en aksje.

Våre rådgivere har erfaring fra finans, investor relations og finansjournalistikk, og samarbeider tett med kundenes finansielle og juridiske rådgivere.

Strategisk rådgivning

Kommunikasjonsstrategi

Politisk analyse

Finansiell kommunikasjon

Børsnoteringer

Fusjoner og oppkjøp

Investor relations

Kriseberedskap og -håndtering

Leder- og internkommunikasjon

Mediehåndtering

Sosiale medier

Medietrening og presentasjonsteknikk

Tekst, innhold og presentasjoner

Foredrag og ordstyreroppdrag

Team

Våre rådgivere har erfaring fra næringsliv, finans, media, forvaltning og politikk på nasjonalt og lokalt nivå. Våre verdier er engasjement, kvalitet, mot og prestisjeløshet, og dette skal prege arbeidet vårt. I First House er vi er overbevist om at kunnskap og ulike perspektiver gir bedre beslutninger, løsninger, resultater – og et bedre samfunn. Vi setter sammen team på tvers av erfaring og kompetanse, og leverer skreddersydde løsninger som gjør at kundene våre oppnår mer.