Finansiell kommunikasjon

Enhver virksomhet er avhengig av tillit og interesse hos eiere, långivere, myndigheter og andre interessenter. Vi hjelper våre kunder med å utvikle års- og delårsrapporter, årsberetninger, presentasjoner, nyhetssaker og beredskapsplaner knyttet til økonomiske og finansielle forhold i virksomheten. Flere av våre rådgivere har bakgrunn som finansjournalister og bistår ofte med ideer og planer for redaksjonell omtale, i tillegg til mediehåndtering og relasjonsbygging med finansmediene.

Strategisk rådgivning

Kommunikasjonsstrategi

Politisk analyse

Finansiell kommunikasjon

Børsnoteringer

Fusjoner og oppkjøp

Investor relations

Kriseberedskap og -håndtering

Leder- og internkommunikasjon

Mediehåndtering

Sosiale medier

Medietrening og presentasjonsteknikk

Tekst, innhold og presentasjoner

Foredrag og ordstyreroppdrag

Team

Våre rådgivere har erfaring fra næringsliv, finans, media, forvaltning og politikk på nasjonalt og lokalt nivå. Våre verdier er engasjement, kvalitet, mot og prestisjeløshet, og dette skal prege arbeidet vårt. I First House er vi er overbevist om at kunnskap og ulike perspektiver gir bedre beslutninger, løsninger, resultater – og et bedre samfunn. Vi setter sammen team på tvers av erfaring og kompetanse, og leverer skreddersydde løsninger som gjør at kundene våre oppnår mer.