Fusjoner og oppkjøp

Ingen oppkjøpsprosesser er like, men felles for alle er behovet for å ha kontroll på informasjonsflyten frem til offentliggjøring. Vi utformer beredskapsplaner og kartlegger og analyserer aktører og interessenter for å redusere prosessrisiko. Vi utvikler kommunikasjonsstrategier, -planer og -materiell, forbereder talspersoner og koordinerer kommunikasjonsarbeidet. Etter offentliggjøring bistår vi gjerne med kommunikasjon knyttet til gjennomføring og integrasjon, felles strategiutvikling og posisjonering av den fremtidige virksomheten.

Strategisk rådgivning

Kommunikasjonsstrategi

Politisk analyse

Finansiell kommunikasjon

Børsnoteringer

Fusjoner og oppkjøp

Investor relations

Kriseberedskap og -håndtering

Leder- og internkommunikasjon

Mediehåndtering

Sosiale medier

Medietrening og presentasjonsteknikk

Tekst, innhold og presentasjoner

Foredrag og ordstyreroppdrag

Team

Våre rådgivere har erfaring fra næringsliv, finans, media, forvaltning og politikk på nasjonalt og lokalt nivå. Våre verdier er engasjement, kvalitet, mot og prestisjeløshet, og dette skal prege arbeidet vårt. I First House er vi er overbevist om at kunnskap og ulike perspektiver gir bedre beslutninger, løsninger, resultater – og et bedre samfunn. Vi setter sammen team på tvers av erfaring og kompetanse, og leverer skreddersydde løsninger som gjør at kundene våre oppnår mer.