Investor relations

En øremerket IR-ressurs kan være nødvendig for å ivareta et godt tillitsforhold mellom selskapet og kapitalmarkedet. Hos oss finner du rådgivere med operativ IR-erfaring fra børsnoterte virksomheter. Vi bidrar som investorkontakt på vegne av kunder på fast basis, eller i perioder hvor virksomheten har særskilte behov. Vi bidrar med børsmeldinger, avklaring av regulatoriske spørsmål, budskap til kapitalmarkedet, drift av ulike IR-kanaler og verktøy, planlegging og gjennomføring av kvartalspresentasjoner og kapitalmarkedsdager, utforming av presentasjoner og rapporter, og løpende rådgivning knyttet til kommunikasjon med kapitalmarkedet.

Strategisk rådgivning

Kommunikasjonsstrategi

Politisk analyse

Finansiell kommunikasjon

Børsnoteringer

Fusjoner og oppkjøp

Investor relations

Kriseberedskap og -håndtering

Leder- og internkommunikasjon

Mediehåndtering

Sosiale medier

Medietrening og presentasjonsteknikk

Tekst, innhold og presentasjoner

Foredrag og ordstyreroppdrag

Team

Våre rådgivere har erfaring fra næringsliv, finans, media, forvaltning og politikk på nasjonalt og lokalt nivå. Våre verdier er engasjement, kvalitet, mot og prestisjeløshet, og dette skal prege arbeidet vårt. I First House er vi er overbevist om at kunnskap og ulike perspektiver gir bedre beslutninger, løsninger, resultater – og et bedre samfunn. Vi setter sammen team på tvers av erfaring og kompetanse, og leverer skreddersydde løsninger som gjør at kundene våre oppnår mer.