Kriseberedskap og -håndtering

God kommunikasjon, både internt og eksternt, kan bidra til å redusere omfang eller konsekvenser av en krise. Våre rådgivere har utstrakt erfaring med håndtering av kriser. Vi stiller opp på kort varsel og kan bistå med strategisk og operativ kommunikasjonsbistand. Budskapsutvikling, interessentkartlegging, scenariotenkning og medietrening er sentrale elementer. Vi bistår også med utforming av beredskapsplaner og kriseøvelser.

Strategisk rådgivning

Kommunikasjonsstrategi

Politisk analyse

Finansiell kommunikasjon

Børsnoteringer

Fusjoner og oppkjøp

Investor relations

Kriseberedskap og -håndtering

Leder- og internkommunikasjon

Mediehåndtering

Sosiale medier

Medietrening og presentasjonsteknikk

Tekst, innhold og presentasjoner

Foredrag og ordstyreroppdrag

Team

Våre rådgivere har erfaring fra næringsliv, finans, media, forvaltning og politikk på nasjonalt og lokalt nivå. Våre verdier er engasjement, kvalitet, mot og prestisjeløshet, og dette skal prege arbeidet vårt. I First House er vi er overbevist om at kunnskap og ulike perspektiver gir bedre beslutninger, løsninger, resultater – og et bedre samfunn. Vi setter sammen team på tvers av erfaring og kompetanse, og leverer skreddersydde løsninger som gjør at kundene våre oppnår mer.