Leder- og internkommunikasjon

Forventningene til god lederkommunikasjon øker stadig, særlig blant yngre arbeidstakere. Intern kommunikasjon er en kritisk suksessfaktor ved omstilling og endring, og som ledd i styrking av bedriftskultur og lojalitet. Hybride arbeidsmodeller stiller nye krav til bruk av digitale kanaler. Vi bistår med utvikling av strategier og planer, konsepter og kampanjer, og løpende rådgivning og innholdsproduksjon.

Strategisk rådgivning

Kommunikasjonsstrategi

Politisk analyse

Finansiell kommunikasjon

Børsnoteringer

Fusjoner og oppkjøp

Investor relations

Kriseberedskap og -håndtering

Leder- og internkommunikasjon

Mediehåndtering

Sosiale medier

Medietrening og presentasjonsteknikk

Tekst, innhold og presentasjoner

Foredrag og ordstyreroppdrag

Team

Våre rådgivere har erfaring fra næringsliv, finans, media, forvaltning og politikk på nasjonalt og lokalt nivå. Våre verdier er engasjement, kvalitet, mot og prestisjeløshet, og dette skal prege arbeidet vårt. I First House er vi er overbevist om at kunnskap og ulike perspektiver gir bedre beslutninger, løsninger, resultater – og et bedre samfunn. Vi setter sammen team på tvers av erfaring og kompetanse, og leverer skreddersydde løsninger som gjør at kundene våre oppnår mer.