Mediehåndtering

Kunnskap om medias og journalisters arbeidsmetodikk og interesseområder er viktig for å oppnå ønsket eller unngå uønsket redaksjonell omtale. Våre rådgivere har erfaring som journalister og redaktører i nasjonale og regionale medier, og som kommunikasjonsledere eller pressetalspersoner for virksomheter i ulike sektorer. Vi bistår med idéutvikling, research og tekst som gir grunnlag for innsalg til media, og med råd om håndtering når mediedekningen kan ha negative konsekvenser for omdømme og tillit.

Strategisk rådgivning

Kommunikasjonsstrategi

Politisk analyse

Finansiell kommunikasjon

Børsnoteringer

Fusjoner og oppkjøp

Investor relations

Kriseberedskap og -håndtering

Leder- og internkommunikasjon

Mediehåndtering

Sosiale medier

Medietrening og presentasjonsteknikk

Tekst, innhold og presentasjoner

Foredrag og ordstyreroppdrag

Team

Våre rådgivere har erfaring fra næringsliv, finans, media, forvaltning og politikk på nasjonalt og lokalt nivå. Våre verdier er engasjement, kvalitet, mot og prestisjeløshet, og dette skal prege arbeidet vårt. I First House er vi er overbevist om at kunnskap og ulike perspektiver gir bedre beslutninger, løsninger, resultater – og et bedre samfunn. Vi setter sammen team på tvers av erfaring og kompetanse, og leverer skreddersydde løsninger som gjør at kundene våre oppnår mer.