Politisk analyse

Endrede rammebetingelser skaper både muligheter og utfordringer for næringslivet og andre virksomheter. Kunnskap om politikk, offentlige prosesser og interessenter er viktig for å kunne informere beslutningstakere, endre rammebetingelser eller ta beslutninger om investeringer og virksomhetsstrategier. Våre politiske eksperter har ulik partibakgrunn og erfaring fra politisk arbeid og forvaltning både lokalt og nasjonalt, samt arbeid i ulike EU-organisasjoner.

Strategisk rådgivning

Kommunikasjonsstrategi

Politisk analyse

Finansiell kommunikasjon

Børsnoteringer

Fusjoner og oppkjøp

Investor relations

Kriseberedskap og -håndtering

Leder- og internkommunikasjon

Mediehåndtering

Sosiale medier

Medietrening og presentasjonsteknikk

Tekst, innhold og presentasjoner

Foredrag og ordstyreroppdrag

Team

Våre rådgivere har erfaring fra næringsliv, finans, media, forvaltning og politikk på nasjonalt og lokalt nivå. Våre verdier er engasjement, kvalitet, mot og prestisjeløshet, og dette skal prege arbeidet vårt. I First House er vi er overbevist om at kunnskap og ulike perspektiver gir bedre beslutninger, løsninger, resultater – og et bedre samfunn. Vi setter sammen team på tvers av erfaring og kompetanse, og leverer skreddersydde løsninger som gjør at kundene våre oppnår mer.